อาณาจักรอินคา

เมืองสาบสูญแห่งอินคา Machu Picchu ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู more...