ข่าวใหม่

อาณาจักรอินคา

เมืองสาบสูญแห่งอินคา Machu Picchu ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู ที่ความสูงประมาณ 2,345 เมตร อารยธรรมแห่งนี้ได้ถูกลืมโดยคนภายนอกจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งข้อมูลเพิ่มเติม...